måndag 12 december 2011

Klara förhoppningar

Jag hade för avsikt att här försöka analysera en typ av förhoppning som jag av en händelse kom i kontakt med. När jag funderade kring den förhoppningens omständigheter, förstod jag att det finns ett stort antal förhoppningar med helt olika karaktär.


Förhoppningar är något man oftast bär inom sig. Förhoppningar är kopplade till saker som ligger utanför ens egna möjligheter att styra i detalj. Förhoppningar är positiva för att de inger hopp om ett mål man önskar uppnå. En förhoppning kan gälla för en kort eller lång tid; ett möte - en dag - en månad - flera år. Den tid en förhoppning omfattar, gör förhoppningen viktigare ju längre tid den omfattas av, d.v.s. en förhoppning kan ha ett tydligt värde för mig själv.Om jag rakt av berättar för omvärlden om en förhoppning jag har, kan dess laddning försvinna. Men om ingen vet vilken förhoppning jag har, är möjligheten att den skall infrias rätt liten. Däri ligger en motsättning. Då jag söker ett jobb blir min förhoppning omedelbart avslöjad och blir också utsatt för konkurrens.
Om jag söker en kärleksrelation, måste jag avslöja min önskan eller manöverera mig i ett gynnsamt läge. Då kan jag antingen bli mött eller bli avvisad.


Här är en uppställning i bokstavsordning samt kommentar över olika förhoppningar:

Blygsamma........            Inte tillräckligt radikala
Brustna.....                     Genom olycka eller dylikt
Falska........                    Byggda på felaktig grund
Fromma......                   Religiösa eller liknande
Grusade.....                    Förutsättningarna förändrades
Kväva......                      Att kväva andras förhoppningar
Kvävda ..........               Någon säger: "Du skall inte....."
Ljusa .....                       "Det ser bra ut........"
Outtalade .....                "Jag skulle aldrig våga....."
Saknade .....                   Konkretisering saknas
Svikna .....                      Han/hon gjorde inte.....
Uteblivna .....                 Jag sade aldrig till min son/dotter/gode vän....
Överdrivna .....               För högtflygande


Jag fick en stark känsla för hur viktiga förhoppningar kan vara i en persons liv.

Vika förhoppningar diskuterar jag med mig själv eller med andra?

Har jag själv gjort klart för mig vilka förhoppningar jag har?

Har jag gjort mina förhoppningar tydliga?

Tydliga inte bara för mig själv?

Vilka förhoppningar bör jag uttala så att omgivningen vet vilka förhoppningar jag har?

Om jag berättar om en förhoppning - blir det lättare att nå målet då?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar