tisdag 10 december 2013

Det var länge sedan.....

Det finns ingen bra förklaring till min tröghet att komma med något nytt i Fotosofen. Därför lägger jag bara in några bilder tillsammans med småprat för att uppehållet inte skall bli för långt.


Givetvis har ni alla inför vintern plockat mycket nypon och kokat soppa och must på dem. Jag vet ju att ni är väldigt måna om er hälsa och inte låter ett tillfälle med nyponplockning passera obemärkt. Skulle det vara så att ni glömt hur de ser ut eller var de finns? Lugn! Här ser ni hur de ser ut och jag vet också var de finns. Mot en ringa avgift kan jag lämna dessa upplysningar vidare till er. Välkomna!


En riktig mink skall inte blunda och se drömmande ut. Den skall ha glimten i ögat och se pigg ut. Framför allt skall den inte låta sig fotograferas i ett obevakat ögonblick. För att alla skall förstå sammanhanget, visar jag denna bild så att ni skall veta att bilden bekräftar att alla minkar inte beter sig som de skall.


Snösparvar skall vara i fjällvärlden och uppföra sig som det anstår snösparvar. Först första skall de ställa sig på rad så att fotografen (vem är det?) kan få skärpa på båda personerna samtidigt. Att byta ut fjällen mot att knalla runt i strandkanten i Skåne - det kan väl inte vara riktigt?Skall man fånga grodor skall man ha rejäl utrustning, för grodor är farliga. Här syns det tydligt att det är en yrkesman som arbetar. Han tar inga risker!Renlighet är en dygd och det gäller även bofinkar. Kostymen blir lite rufsig av vattnet, för som ni vet använder bofinkar aldrig handduk.Häromdagen kom jag på fru M när hon försökte skaka ner fågelfrön till de hungriga änderna inunder. Fru M är lika varmhjärtad gentemot änder som änderna är kalla om fötterna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I samlingsrummet på golfbanan fanns en stor termos med kaffe för besökarna samt ett fat med konditoribitar och en skylt med priset: "Kaffe och kaka 20.-" Nertill på skylten fanns tillagt:
"Gud ser allt".

Djup förstämning råder hos många personer i världen med anledning av Nelson Mandelas frånfälle. Även jag frågar mig, med anledning av detta, hur det ligger till med mina förhållningssätt i mitt liv? En stor man avlider i Sydafrika. Hans karisma är så ofantlig att jag, långt här uppe, börjar fundera över mig själv och hur jag är.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar