onsdag 19 januari 2022

 

Bilderna i detta inlägg är tagna vid

Barsebäcks hamn en blåsig dag.De första bilderna visar inte hårda vindar.
Pinhättans fyr.


Just idag är det ganska mycket trafik i sundet.


Som synes har jag för dagen engagerat en statist.

Som framgår av bilderna fyller stenpiren verkligen sin funktion.
Jag vet inte när piren byggdes.
Omständigheterna då den byggdes är helt annorlunda jämfört med nu. Då fanns det stor aktivitet i hamnen vilken måste skyddas, fraktbåtar, fiskebåtar och det gick t.o.m järnväg ända ut på kajen. Ett hamnskjul sedan den tiden finns fortfarande kvar. I dag ligger det fritidsbåtar i plast som personer med kapital kan förvara innanför de pirar som en gång byggdes för helt andra ändamål än deras funktion i dag.
Hej så länge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar