torsdag 22 augusti 2019

En miljon par.....


2019 08 22


En miljon par starar är vad man beräknar att det finns i vårt land.

Starar är inte svåra att få syn på men det är inte lätt att komma dem nära.

Det här inlägget visar bilder på Starar, men det är inte många närbilder.

De flyger i flockar som kan bli ofantligt stora.

Här några bilder.

De gör korta och snabba tillslag på marken.
På avstånd kan man knappast se att de har många prickar i fjäderdräkten.

De gula inslagen som syns på bilden är strandgräs och att det finns med, beror på att fåglarna sitter så lågt att gräset kommer med i exponeringen.


De plockar insekter i ålgräset som flutit iland.


Och så - upp och iväg.


Här har några individer slagit sig ner på en sten, tillsammans med en ung skrattmås.


Det är inte ofta sjöfåglar är aggressiva mot varandra.Grannsämjan är god.Fåglar förekommer rikligt i Öresund.

På bilden syns sex Storskarvar, en Ejderhona och en flock starar.


Här är Starar på väg att slå sig ner på en sten.
Där ligger redan en Ejderhona.
En Storskarv till höger följer det som sker.


Det samlas fler och fler Starar men Ejderhonan ligger kvar.


Som du ser samlas det fler och fler fåglar....


.....undan för undan....


....Ejderhonan ligger ändå kvar....


Så lyfter flocken på nytt.

Ingen skada skedd med Ejdern.


En flockbild till med lite strandgräs i förgrunden.


Nu får det vara bra med Starar för denna gången.

Ett segelskepp kanske......?

Det hänger tre personer ute på bogsprötet.

De älskar säkert sjömans livet.


Hej så länge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar